FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मंगला गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रमहरु (०८०/०८१)

८०/८१ 10/17/2023 - 18:22 PDF icon yojana list 2080-81

मंगला गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रमहरु (०७९/८०)

७९/८० 11/13/2022 - 14:52 PDF icon yojana list 2079-80

शिक्षा क्षेत्र योजना २०७८-०८७ मस्यौदा

७७/७८ 07/14/2021 - 17:09 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको १० वर्षे योजना.pdf

मंगला गाउँपालिकाको वडा नं ५ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 11/22/2018 - 13:07 PDF icon वडा नं ५ को योजना

मंगला गाउँपालिकाको वडा नं ४ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 11/22/2018 - 13:06 PDF icon वडा नं ४ को योजना

मंगला गाउँपालिकाको वडा नं ३ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 11/22/2018 - 13:05 PDF icon वडा नं ३ को योजना

मंगला गाउँपालिकाको वडा नं २ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 11/22/2018 - 13:05 PDF icon वडा नं २ को योजना

मंगला गाउँपालिकाको वडा नं १ को योजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 11/22/2018 - 13:04 PDF icon वडा नं १ को योजना

आर्थिक बर्ष २०७४/२०७५ को बार्षिक कार्यक्रम तथा विवरण

७४/७५ 03/13/2018 - 09:06 PDF icon Yearly Programme and Planning 2074-2075.pdf