FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मंगला गाँउपालिकाको भू- उपयोग मापदण्ड २०८१ ८०/८१ 06/11/2024 - 15:04 PDF icon मंगला गाँउपालिकाको भू- उपयोग मापदण्ड २०८१
इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना ८०/८१ 06/10/2024 - 10:45 PDF icon इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना
आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन ८०/८१ 06/06/2024 - 12:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/06/2024 - 11:34 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
दुध संकलन तथा दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/06/2024 - 11:33 PDF icon दुध संकलन तथा दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०८०
पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधि, २०८० ८०/८१ 06/06/2024 - 11:33 PDF icon पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधि, २०८०
मंगला गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (प्रथम संशोधन,२०८०) ८०/८१ 06/06/2024 - 11:31 PDF icon मंगला गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (प्रथम संशोधन,२०८०)
पशु विकास अधिकृत (अधिकृत सातौं) को पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको सूचना ८०/८१ 06/02/2024 - 16:54 PDF icon पशु विकास अधिकृत (अधिकृत सातौं) को पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको सूचना
उन्नत ग्रामीण सडक निर्देशिका २०८० ८०/८१ 06/02/2024 - 13:20 PDF icon उन्नत ग्रामीण सडक निर्देशिका २०८०
भौगर्भिक अध्ययन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 06/02/2024 - 13:18 PDF icon भौगर्भिक अध्ययन निर्देशिका, २०८०

Pages