FAQs Complain Problems

समाचार

निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
मंगला गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ ७८/७९ PDF icon मंगला गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८
उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ PDF icon उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०
कृषि अनुदान कार्यक्रम वितरण निर्देशिका, २०८० ८०/८१ PDF icon कृषि अनुदान कार्यक्रम वितरण निर्देशिका, २०८०
मंगला गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७८ ७९/८० PDF icon मंगला गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७८
मंगला गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ PDF icon मंगला गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७८
मंगला गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७४/७५ PDF icon मंगला गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५