FAQs Complain Problems

समाचार

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
मंगला गाउँपालिकाको आ.व. ०८०/८१ का लागि निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर ८०/८१ PDF icon Taxes Rate 2080-81
मंगला गाउँपालिकाको आ.व. ०७९/८० का लागि निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर ७९/८० PDF icon Taxes 2079-80
मंगला गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/७९ का लागि निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर ७८/७९ PDF icon Taxes 2078-79
मंगला गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/७८ का लागि निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर ७७/७८ PDF icon Taxes
मंगला गाउँपालिकाको आ.व. ०७६।०७७ का लागि निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर ७५/७६ PDF icon Taxes.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आ.व. ०७५।०७६ का लागि निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर ७५/७६ PDF icon मंगला गाउँपालिकाको आ.व. ०७५।०७६ का लागि निर्धारण गरिएको कर तथा दस्तुरहरुको दर