FAQs Complain Problems

समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
आ.व २०७९/८० को तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon Third quarterly report
आ.व २०७९/८० को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon 2nd Quarterly report
आ.व २०७९/८० को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon 1st quarterly report 2079-80
आ.व २०७८/७९ को प्रथम र दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ PDF icon आ.व. दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
तेस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन विवरण ७७/७८ PDF icon Third Trimester
दोस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन विवरण ७७/७८ PDF icon Second trimester
प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन विवरण ७७/७८ PDF icon first trimester
बार्षिक बजेट रू. २८ करोड ९१ लाखको २०७४ फाल्गुन मसान्तसम्मको विषय क्षेत्रगत प्रगती ७४/७५ PDF icon Yearly Budget(2074-2075) n Eight Monthly Progress Report.pdf
आ.व. २०७४/२०७५ को बार्षिक बजेटको २०७४ फाल्गुन मसान्तसम्म( अष्ट मासिक) प्रगती प्रतिवेदन ७४/७५ PDF icon Progress Sheet 20741130.pdf