FAQs Complain Problems

समाचार

स्वत: प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
आ.व. ०८०/८१ को माघ देखि चैत्र महिना सम्मको Proactive Disclosure ८०/८१ PDF icon 2080-81 magh to chaitra proactive disclosure
आ.व. ०८०/८१ को कार्तिक देखि पौष महिना सम्मको Proactive Disclosure ८०/८१ PDF icon 2080-81 kartik to poush proactive disclosure
आ.व. ०८०/८१ को साउन देखि असोज महिना सम्मको Proactive Disclosure ८०/८१ PDF icon 2080-81 shrawan to ashoj proactive disclosure
आ.व. ०७९/८० को बैशाख देखि असार महिना सम्मको Proactive Disclosure ७९/८० PDF icon 2079-80 baishak to ashad proactive disclosure
आ.व. ०७९/८० को माघ देखि चैत्र महिना सम्मको Proactive Disclosure ७९/८० PDF icon 2079-80 magh to chaitra proactive disclosure
आ.व. ०७९/८० को कार्तिक देखि पौष महिना सम्मको Proactive Disclosure ७९/८० PDF icon 2079-80 kartik to poush proactive disclosure
आ.व. ०७९/८० को श्रावण देखि अश्चिन महिना सम्मको Proactive Disclosure ७९/८० PDF icon 2079-80 shrawan to Ashoj proactive disclosure
आ.व. ०७८/७९ को कार्तिक देखि पौष महिना सम्मको Proactive Disclosure ७८/७९ PDF icon 2078-79 kartik to poush proactive disclosure
आ.व. ०७८/७९ को श्रवाण देखि आश्विन महिना सम्मको Proactive Disclosure ७८/७९ PDF icon 2078-79 shrawan to kartik Proactive disclosure
आ.व. ०७७/७८ को श्रावण महिना देखि पौष महिनासम्मको Proactive Disclosure ७७/७८ PDF icon 2077-78 shrawan to poush proactive disclosure
आ.व. ०७६/७७ को श्रवाण देखि आश्विन महिना सम्मको Proactive Disclosure ७६/७७ PDF icon 2076-77 shrawan to ashoj proactive disclosure