FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 04/30/2024 - 14:34

Invitation for Online (Electronic) Bids (Purchase and distribution of agriculture implements and materials) [Contract ID: MRM/MYAGDI/NCB/G/09/080-81]

८०/८१ 03/28/2024 - 12:31

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 02/21/2024 - 16:24

Invitation for Online (Electronic) Bid (Mahendra Ratna Ma Vi Hostel Building)

८०/८१ 02/20/2024 - 10:09 PDF icon Ebid mahendra ratna mavi

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 02/15/2024 - 06:54 PDF icon pulchowk pipalbor pakhu LOI

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 02/04/2024 - 10:39 PDF icon bolpatra suikrit magh 21

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/29/2024 - 16:53

विपन्न नागरिक औषधि निर्देशिका, २०८०

८०/८१ 11/30/2023 - 13:06 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि निर्देशिका, २०८०

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा उत्खनन् सामाग्री लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना

८०/८१ 08/16/2023 - 15:04 PDF icon Dhunga gitti baluwa tender opening (2080-04-31)

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७९/८० 04/10/2023 - 11:31 PDF icon Dhunga Gitti Tender (2079-12.27)

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७९/८० 02/23/2023 - 13:03 PDF icon Dhunga Gitti Tender (2079-11-11)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७९/८० 02/22/2023 - 11:58

IBF No: MRM/Myagdi/NCB/G/01/079-80 ko ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र संशोधन सम्बन्धि सूचना

७९/८० 01/10/2023 - 19:08 PDF icon bid addendum notice

Invitation for Electronic Bids

७९/८० 01/09/2023 - 20:16 PDF icon Tender final (Electronic Bids)

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७९/८० 01/01/2023 - 14:14 PDF icon ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सिलबन्दी दरभाउपत्र (2079-09-15)

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७९/८० 11/27/2022 - 12:29 PDF icon dhunga gitti 2

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७९/८० 11/25/2022 - 11:28 PDF icon Mangala Notice .pdf

Invitation for Bids for the The Supply and delivery of Mini Tiller (MRM/NCN/GOODS/11/2078/079)

७८/७९ 04/03/2022 - 12:35

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७८/७९ 03/31/2022 - 14:49

नदिजन्य पदार्थ उत्खन गरि विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 03/20/2022 - 18:16