FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व ०८०/८१ को मंसिर महिनासम्मको निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार आय र व्ययको विवरण ८०/८१ पुस आय 01/05/2024 - 10:20 PDF icon 2080-81 income and expenditure
आ.व ०७९/८० को वार्षिक निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार आय र व्ययको विवरण ७९/८० असार आय 01/05/2024 - 10:17 PDF icon 2079-80 income and expenditure
आ.व ०७८/७९ को वार्षिक निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार आय र व्ययको विवरण ७८/७९ असार आय 07/21/2022 - 16:33 PDF icon Income/expenditure 2078-79
आ.व ०७८/७९ दोस्रो चौमासिकको निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार आय र व्ययको विवरण ७८/७९ फाल्गुन आय 02/24/2022 - 13:09 PDF icon आ.व ०७८/७९ दोस्रो चौमासिकको आय व्ययको विवरण
आ.व ०७७/७८ को निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार आय र व्ययको विवरण ७७/७८ असार व्यय 01/06/2022 - 16:12 PDF icon निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार आय र व्ययको विवरण.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आ.व ०७७/७८ को आन्तरिक आय सम्बन्धि विवरण ७७/७८ असार आय 01/06/2022 - 16:10 PDF icon आन्तरिक आयको विवरण077-78.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आ.व ०७६/०७७ को आन्तरिक आय सम्बन्धि विवरण ७६/७७ असार आय 01/06/2022 - 16:09 PDF icon आन्तरिक आयको विवरण 076-77.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आ.व ०७५/०७६ कोआन्तरिक आय सम्बन्धि विवरण ७६/७७ असार आय 09/11/2019 - 15:58 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको आन्तरिक आय सम्बन्धि विवरण.pdf