FAQs Complain Problems

समाचार

अन्य कानून

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना ८०/८१ PDF icon इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना
पशु विकास अधिकृत (अधिकृत सातौं) को पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको सूचना ८०/८१ PDF icon पशु विकास अधिकृत (अधिकृत सातौं) को पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको सूचना
मंगला गाउँपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण/निवारण सम्बन्धी स्थानीय आचार संहिता, २०८० ७९/८० PDF icon मंगला गाउँपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०८०.pdf
मंगला गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९ ७९/८० PDF icon मंगला गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९
मंगला गाउँ कार्यपालिकाको मिति 2079/08/06 को निर्णय ७९/८० PDF icon मंगला गाउँ कार्यपालिकाको मिति 2079/08/06 को निर्णय
तहवृद्धि लागि आवेदन पेश सम्बन्धी सूचना ७९/८० PDF icon तहवृद्धि लागि आवेदन पेश सम्बन्धी सूचना